Sinh viên
Tài nguyên
Đối tác
Sachdientu.edu.vnBộ Giáo Dục Và Đào TạoBộ Công Thương

Thống kê

Thông báo

Ngày cập nhật: 20-03-2017 10:56 Mon KHOA CN MAY - THỜI TRANG

THÔNG BÁO CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỐI VỚI CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ NĂM 2016 TRỞ VÊ TRƯỚC

Căn cứ thông tin liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngày 21/06/2016 giữa Bộ giáo dục đào tào và Bộ thông tin truyền thông về việc ban hành quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Căn cứ điều 26 về điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp trong quy chế đào tạo tin học ban hành kèm theo quyết định số 928 ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

Nhà trường thông báo điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học của sinh viên bậc đại học và cao đẳng các khóa tuyển sinh 2016 trở về trước là: Có chứng chỉ A tin học hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Mọi thông tin vui lòng xem thêm ở đường Link dưới đây: 

http://iuh.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/thong-bao-v-v-dieu-chinh-chuan-dau-ra-tin-hoc-a1390.html