Giới thiệu
Tài nguyên
Đối tác
Sachdientu.edu.vnBộ Giáo Dục Và Đào TạoBộ Công Thương

Thống kê

Cơ cấu tổ chức

Ngày cập nhật:
Ban lãnh đạo

 • Ths. Nguyễn Mậu Tùng
  Phó trưởng khoa phụ trách


 • ThS. Bùi Thị Cẩm Loan
  Chức vụ: Phó trưởng khoa

Giảng viên

 • PGS.TS. Huỳnh Văn Trí
  Nguyên Trưởng khoa


 • Ths. Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Bộ môn: Công Nghệ May


 • Ths. Trương Tuyết Anh

  Bộ môn: Thiết Kế Rập


 • Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Bộ môn: Thiết Kế Rập


 • Lưu Thị Thu Hà

  Bộ môn: Thiết Kế Rập


 • Ths. Nguyễn Thị Hằng

  Bộ môn: Công Ngệ May


 • Kiều Tấn Đoàn

  Bộ môn: Thời trang 


 • Phạm Nhất Chi Mai

  Bộ môn: Công Nghệ May


 • Ths. Hà Thì Hiền

  Bộ môn: Công Nghệ May


 • Ths. Nguyễn Thị Mỹ Chiên 

   Bộ môn: Công Nghệ May 


 • Nguyễn Trọng Quyền

  Nghiên cứu sinh


 • Nguyễn Trường Duy

  Bộ môn: Thời Trang


 • Ths. Thái Châu Á

  Bộ môn: Thời Trang


 • Phạm Thị Thảo

  Bộ môn: Thiết Kế Rập


 • Ths. Phạm Thị Cúc

  Bộ môn: Thiết Kế Rập


 • Nguyễn Thị Thu Hằng

  Bộ môn: Thiết Kế Rập


 • Ths. Nguyễn Thị Thu Hương

  Bộ môn: Thiết Kế Rập


 • Ths. Trần Thị Kim Phượng 

  Bộ môn: Công Nghệ May


 • Ths. Đỗ Thị Anh Hoa

  Bộ môn: Thời Trang


 • Ths. Hà Tú Vân

  Bộ môn: Thời Trang


 • Nguyễn Văn Lanh

  Bộ môn: Công Nghệ May


 • Lê Ngọc Lễ

  Bộ môn: Công Nghệ May


 • Ths. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bộ môn: Công Nghệ May

Nhân viên

 • Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Giáo vụ khoa