Giảng viên
Tài nguyên
Đối tác
Sachdientu.edu.vnBộ Giáo Dục Và Đào TạoBộ Công Thương

Thống kê

Thông báo

Ngày cập nhật: 14-11-2012 02:04 Wed KHOA CN MAY - THỜI TRANG

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 04.12.2012

 

         Sinh viên các lớp DHTR4AB, CDTR11AB, NCTR3AB, TCTR38AB đăng ký dự lễ phát bằng tốt nghiệp từ ngày 12/11 đến ngày 01/12/2012.

         Lễ Tốt Nghiệp được tổ chức vào lúc 7h15 ngày 04/12/2012 tại hội trường E4.

     Lưu ý: - Ngày 04/12/2012 Sinh viên nhận áo lễ phục vào lúc 6h45 tại văn phòng khoa (thế chân 200.000 đ), sau đó tập trung trên hội trường để dự lễ.

           - Bằng gốc TN sẽ nhận vào buổi chiều, sinh viên mang theo CMND và thẻ sinh viên để nhận bằng gốc TN (Không giải quyết tất cả trường hợp lãnh bằng thay).