Giảng viên
Tài nguyên
Đối tác
Sachdientu.edu.vnBộ Giáo Dục Và Đào TạoBộ Công Thương

Thống kê

Giáo trình của giảng viên

Ngày cập nhật: 08-12-2012 10:54 Sat KHOA CN MAY - THỜI TRANG

Giảng viên Khoa CN May - Thời trang đã không ngừng nghiên cứu soạn và cập nhật hệ thống giáo trình giảng dạy chuyên ngành. Phần đông các giáo trình được xuất bản và lần lượt được giới thiệu ở phần này.

Ngoài giáo trình tiếng Việt, Khoa CN May - Thời trang còn sở hữu một số tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh thuộc lĩnh vực chuyên ngành và đang được các giảng viên, sinh viên, học viên cao học cũng như  các cán bộ kỹ thuật trong ngành có quan tâm đến khai thác ở Thư viện của Khoa. Các tài liệu này sẽ được giới thiệu kế tiếp ... Các loại tin khác