Đoàn hội
Tài nguyên
Đối tác
Sachdientu.edu.vnBộ Giáo Dục Và Đào TạoBộ Công Thương

Thống kê

HỌC BỔNG TOYOTA 2012

Ngày cập nhật: 02-11-2012 07:41 Fri

 

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TOYOTA 2012:

1. Đạt điểm trung bình học tập từ 7,5 trở lên đối với loại hình đào tạo theo niên chế hoặc đạt điểm trung bình học tập từ 3,2 trở lên đối với loại hình đào tạo theo tín chỉ.

2. Xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên và được nhà trường xét chọn (Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).

Lưu ý:

- Các sinh viên đủ điều kiện nộp lại cho lớp trưởng.

- Lớp trưởng tổng hợp lại nộp lại cho co giáo vụ tại văn phòng khoa D5.

- Hạn chót nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 03/11/2012