Đoàn hội
Tài nguyên
Đối tác
Sachdientu.edu.vnBộ Giáo Dục Và Đào TạoBộ Công Thương

Thống kê

Tin tức đoàn khoa

Ngày cập nhật: 14-01-2013 05:16 Mon KHOA CN MAY - THỜI TRANG

File đính kèm

 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM
BCH ĐOÀN KHOA MAY THỜI TRANG
     
DANH SÁCH BCH ĐOÀN KHOA
VÀ NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN BCH
STT HỌ VÀ TÊN LỚP SĐT CHỨC VỤ NHIỆM VỤ GHI CHÚ
1 Hà Thị Hiền Giảng viên   Bí thư * Liên hệ và là cầu nối giữa Đoàn khoa với BCN Khoa.  
2 Nguyễn Văn Lanh Giảng viên 0988681531 P. Bí thư * Phụ trách chung các mặt hoạt động trong khoa.  
3 Tô Thị Bạch Kiều ĐHTR7B '01229909113 P. Bí thư * Phụ trách phần mềm quản lý đoàn viên.
* Bảng thông tin đoàn hội.
* Thành lập và quản lý nhóm thiết kế ý tưởng.
* Lên lộ trình phát triển clb thời trang.
* Trưởng ban tuyên truyền.
 
4 Nguyễn Thanh Long ĐHTR7A '01659181252 UV BTV * Lên kế hoạch hoạt động phong trào năm.
* Phụ trách hoạt động liên chi hội.
* Trưởng ban kiểm tra đánh giá.
* Trưởng ban hội thao.
* Nhắn thông báo cho các chi đoàn.
 
5 Nguyễn Đức Hiệp ĐHTR6A 0976654956 UV BTV * Phụ trách hướng dẫn đại hội cho các chi đoàn và đại hội đoàn khoa.
* Hỗ trợ công tác tổ chức hội thao.
 
6 Nguyễn Kim Chung ĐHTR6A 0908341691 UV BCH * Thủ quỹ, thu chi trong các hoạt động.
* Dự các cuộc họp của đoàn trường.
* Báo cáo công tác đoàn hàng tháng.
 
7 Đoàn Nguyên Đức ĐHTR5A 01674716439 UV BCH * Hỗ trợ các mặt hoạt động.  
8 Võ Thị Thùy Hương ĐHTR7B 01693929393 UV BCH * Quản lý đội người mẫu.
* Trưởng ban văn nghệ.
* Phụ trách, lên kế hoạch và ý tưởng cho cuộc thi chuyên ngành.
 
9 Trần Thị Phượng Kiều ĐHTR6A 0909795101 UV BCH * Thư ký cuộc họp.
* Hỗ trợ các mặt hoạt động.
 
10 Nguyễn Thị Trúc Ly CĐTR13A 01669983221 UV BCH * Phụ trách sổ đoàn và công tác nghiệp vụ đoàn.
* Tổng hợp các danh sách tham gia các chương trình.
 
11 Nguyễn Hữu Trị NCTR5A 01659935786 UV BCH * Trưởng ban an ninh.
* Hỗ trợ các mặt hoạt động.
 
          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2013
          TM. BCH ĐOÀN KHOA MTT
P. BÍ THƯ
           
          NGUYỄN VĂN LANH