Đoàn hội
Tài nguyên
Đối tác
Sachdientu.edu.vnBộ Giáo Dục Và Đào TạoBộ Công Thương

Thống kê

Tin tức đoàn khoa

Ngày cập nhật: 08-01-2013 08:26 Tue KHOA CN MAY - THỜI TRANG

 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM
             BCH KHOA MAY THỜI TRANG
     
DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CÁN BỘ ĐOÀN ĐƯỢC HỖ TRỢ
TRONG ĐỢT HOẠT ĐỘNG TỪ 21/11/2012 ĐẾN 20/12/2012
STT HỌ & TÊN LỚP CHỨC VỤ SỐ TIỀN KÝ TÊN GHI CHÚ
1 Nguyễn Thanh Long DHTR7A UV BCH ĐK 150,000   Tham gia tích cực các chương trình. Lên kế hoạch và đưa ra những ý tưởng tốt cho các chương trình hoạt động. Cần nghiêm túc hơn trong cách chủ trì và làm việc nhóm.
2 Nguyễn Thị Hồng Vân NCTR4A BT Chi Đoàn 200,000   Tham gia tích cực các chương trình. Đóng góp ý kiến cho các chương trình hoạt động.
3 Nguyễn Văn Thỏa NCTR5A   200,000   Tham gia tích cực, tận tình trong công việc được giao. 
4 Hà Thị Âu CDTR13B Đoàn viên 150,000   Tham gia tích cực các chương trình. Tích cực trong các hoạt động. Cần chú ý trong cách phát ngôn.
5 Nguyễn Thị Trúc Ly CDTR13A CV BCH ĐK 100,000   Tham gia tích cực các chương trình, cần phát huy và học hỏi thêm.
6 Trần Thị Hồng Nhung DHTR8 BT Chi Đoàn 100,000   Tham gia tích cực, còn hơi trầm tính, cố gắng học hỏi thêm các đồng chí đi trước.
7 Nguyễn Thế Vinh ĐHTR5A Lớp trưởng 100,000   Tham gia tích cực trong đợt hoạt động văn nghệ.
TỔNG CHI 1,000,000    
            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 01 năm 2013
TM. BCH ĐOÀN KHOA       TM BAN KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ
P. BÍ THƯ       TRƯỞNG BAN
(Đã ký)       (Đã ký)
         
         
NGUYỄN VĂN LANH       NGUYỄN THANH LONG